ALD bluefleet naše známka podporující naše závazky vůči životnímu prostředí


Jako mezinárodní společnost zajišťující mobilitu máme odpovědnost každý den zdokonalovat váš vozový park a omezovat spotřebu pohonných hmot a emise CO2.

Závazek ALD Automotive vůči trvale udržitelnému rozvoji znamená, že podporujeme implementaci „ekologicky odpovědných“ pravidel pro vozidla
tím, že :

  • nabízíme kompletní diagnózu vašeho vozového parku, abychom identifikovali oblasti, které mohou být optimalizovány jak ekologicky, tak ekonomicky;
  • doporučujeme ekologicky odpovědný přístup při výběru modelů a obsahu motorů, 
  • nabízíme zaměstnancům možnost účastnit se kurzů ekologického ježdění a silničních rizik za účelem snížení spotřeby pohonných hmot.

Po zavedení těchto provozních nástrojů a v rámci našeho závazku vůči životnímu prostředí ALD Automotive nabízí klientům, kteří o to mají zájem, možnost kompenzace jejich emisí CO2 formou příspěvku na různé programy opětovného zalesňování ve Francii.

ALD Automotive jde trvale o kvalitu


ALD Automotive má mnoho dceřiných firem certifikovaných podle ISO a každý den usiluje o dosahování maximální spokojenosti zákazníků, kdekoli působíme.

Důraz na kvalitu

Naše certifikace podle ISO zajišťují, že spolupracujeme úzce s našimi zákazníky, což zahrnuje očekávání trvalé kontroly a zvyšování kvality.

ALD Automotive má v současné době certifikaci podle ISO 9000 v těchto zemích:

Francie (ISO 9001/2000)
Velká Británie (ISO 9001/2008)
Belgie (ISO 9001/2000)
Maďarsko (ISO 9001/2000)
Lucembursko (ISO 9001/2000)
Rumunsko (ISO 9001/2000)
Maroko (ISO 9001/2000)
ALD Automotive má certifikaci podle ISO 14000 v těchto zemích
Velká Británie (ISO 14001/2004)
Švédsko (ISO 14001/2004)

 

Hodnoty, poslání a ambice ALD Automotive

ALD Automotive jako součást Société Générale Group slouží svým zákazníkům tak, že každodenně uplatňuje základní hodnoty skupiny : profesionalitu – týmového ducha – inovace.

ALD Automotive má za cíl podporovat každý podnik zákazníka, jeho manažera vozového parku a jeho zaměstnance, v každé zemi, pomocí poskytování specifických produktů a služeb vedoucích k úspěchu.

Naší ambicí je být vaším partnerem v oblasti mobility a zajišťovat :
- řešení přizpůsobená místním a jednotlivým kulturám,
- komplexní služby s přihlédnutím k lidským, profesním, finančním, technickým a ekologickým parametrům ve všech zemích.

Zavolejte nám
+420 955 525 000