Finanční leasing

Po dobu trvání smlouvy platíte nájem formou leasingové splátky. Po jejím ukončení přechází vlastnictví vozu z majetku leasingové společnosti do vlastnictví klienta. Smluvní vztah poslední leasingovou splátkou končí, a pokud není sjednáno jinak, pak dosavadní nájemce se stává majitelem vozu. Tento typ pronájmu je vhodný pro firmy, které chtějí do své flotily nakoupit automobily a nemají volné finanční prostředky na jejich plné financování.

 

Výhody Finančního leasingu ALD Automotive:

  • Vaše finanční prostředky nejsou vázány v předmětu leasingu. Náklady rozložíte prostřednictvím splátek na delší období. 
  • Jako u všech ostatních leasingových produktů společnosti ALD Automotive využíváte zvýhodněných cenových nabídek dodavatelů.
  • V případě podnikatelských subjektů jsou veškeré leasingové splátky plně daňově uznatelné, jako služba.
  • Leasingová splátka je po celou dobu trvání smlouvy fixována pevnou úrokovou sazbou.
  • Předmět leasingu, ani jednotlivé leasingové závazky jsou mimobilanční a nejsou tak předmětem finanční rozvahy.
  • Pojištění vozu je zahrnuto do splátky. Na žádost klienta je možné řešit pojištění individuálně, ale minimálně za podmínek plnění, standardních pro leasingovou společnost (automobil je v majetku leasingové společnosti).

 

 

Ke stažení:

ald_net_lb-1
Srovnání forem pořízení vozu

 

Zavolejte nám
+420 955 525 000