Zpětný leasing

Prodej a zpětný leasing (Leaseback) – je snadné řešení pro outsourcing správy Vašeho stávajícího vozového parku.

Výhody zpětného leasingu ALD Automotive:

  • Odkup Vašeho současného vozového parku a tím uvolnění vázaných finančních prostředků  
  • Převzetí veškerých rizik provozu vozidel společností ALD Automotive.
  • Převzetí kompletních administrativních a procesních nákladů sjednocení správy a řízení těchto nákladů.
  • Automobily jsou okamžitě k dispozici pro Vaše potřeby, bez jakéhokoliv omezení.
  • ALD Automotive na sebe přebírá rizika zůstatkové hodnoty vozů a jejich následného prodeje a záruk.
  • Po ukončení smlouvy můžete vozidla odkoupit zpět za předem dohodnutých cen a podmínek


ALD Automotive nabízí odkoupit váš stávající vozový park. Budete tak okamžitě moci využívat všech služeb ALD Automotive a výhod plynoucích z leasingové smlouvy. Zpětný odkup celého vozového parku, nebo jeho částí a jeho zpětný pronájem na pevně stanovenou dobu a počet najetých kilometrů vám umožní vozový park obnovit zcela novými vozidly.

 
Zavolejte nám
+420 955 525 000