DOKUMENTY GDPR

Účelem těchto stránek je poskytnout vám informace o zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti ALD Automotive s.r.o. a Vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi dále nakládáme. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace. V případě oprávněného zájmu, si můžeme sami určit dobu, po kterou budeme údaje uchovávat. Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který najdete níže.

Zavolejte nám
+420 955 525 000

Přiložený dokument o zpracování osobních údajů a právech spojených s nimi je připraven pro zaměstnance, uchazeče o zaměstnání a externí spolupracovníky skupiny Komerční banky, a.s. v České a Slovenské republice. Některá zpracování osobních údajů uvedená v tomto dokumentu nejsou ze strany ALD Automotive s.r.o. prováděna.