KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE GDPR

Kontaktní údaje správce:

ALD Automotive s.r.o., IČO: 61063916
se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spis. zn. C 43360

https://www.aldautomotive.cz/

e-mail: osobniudaje@aldautomotive.com.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer):

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB
Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Česká Republika

www.kb.cz, e-mail: osobni_udaje@kb.cz

Tel. z ČR: 800 521 521, Tel.: ze zahraničí: +420 955 559 550

 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů:

adresa: Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
Tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

Textaci GDPR nařízení naleznete ZDE.

Doprovodná stanoviska WP29 k GDPR nařízení (ENG verze) naleznete ZDE.

Zavolejte nám
+420 955 525 000