FAQ

Vaše nejčastější otázky

FAQ: COVID-19

Fungují v současné době pneuservisy pro přezutí pneumatik? 

Pneuservisy fungují a zůstávají i nadále v provozu. Musí však dodržovat přísná hygienická opatření, proto je potřeba dopředu počítat s tím, že jejich provoz může být vinou toho omezen. Na výměnu pneumatik se můžete objednávat telefonicky, prostřednictvím našich internetových stránek www.aldautomotive.cz či mobilní aplikace myALD Driver.

Potřebuji s autem na servis. Je to možné?

I servis vozidel zůstává v provozu, a proto se vozidla dají dle potřeby servisovat. Počítejte však opět se sníženou kapacitou servisů, neboť reflektují zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření související se současným stavem.

Mám s ALD podepsanou smlouvu a čekám na předání nového vozidla. Je možné si ho převzít? 

Nové vozidlo je možné převzít, a to po domluvě konkrétního termínu a podmínek s ALD. Při přebírání vozu je samozřejmě zapotřebí dodržet všechna aktuální nařízení vlády, a proto počítejte  s časovým prodloužením tohoto procesu, především pak s lhůtou, kterou ALD potřebuje k přihlášení nového vozidla. Přihlašovací místa totiž mají omezenou pracovní dobu a tento stav musí ALD akceptovat.

Nové vozidlo mi dosud nedorazilo, nebo není možné ho rychle přihlásit. Mohu si do té doby ponechat stávající vozidlo?

Ano, tato možnost je standardně zakotvena v našich Všeobecných smluvních podmínkách. Pronájem stávajícího vozidla si můžete prodloužit za stejných podmínek, bez nutnosti za tímto účelem kontaktovat ALD. Ponecháváme si však možnost vás vyzvat k vrácení vozidla a převzetí vozidla nového, až bude k dispozici, či k vrácení z jiných objektivních důvodů.

Je možné uzavřít s ALD novou smlouvu na operativní leasing?

Je to možné. Můžete se s námi spojit prostřednictvím všech kontaktů uvedených na www.aldautomotive.cz nebo se podívejte na www.aldoperak.cz.

Jak mám vrátit vozidlo po ukončení doby operativního leasingu?

Vozidlo můžete vrátit všemi způsoby, které nabízíme na našich internetových stránkách www.aldautomotive.cz.  Při osobním vracení vozu v sídle ALD je však třeba počítat s jistými omezeními, která jsou vyvolána současným nařízením vlády.  Jedná se zejména o minimalizaci osobního kontaktu s pracovníky ALD. Po přistavení vozidla před areál ALD je tedy nutné fyzicky opustit prostor přebíracího místa a vrátit se zpět až po provedení inspekce vozu. Žádáme Vás, abyste se po celou dobu inspekce nezdržovali v prostorách provozovny ALD, která je z důvodů aktuálních vládních opatření pro veřejnost uzavřena. Na konci celého přebíracího procesu bude třeba jen podepsat a převzít si předávací protokol. O všech krocích Vás budou informovat naši pracovníci přímo na místě, proto se prosím řiďte jejich pokyny. Děkujeme Vám.

 


 

Podmínky leasingové smlouvy 
Mohu si pronajmout více vozidel? 
Využiji Vaši nabídku, vyberu si vůz podle svých představ, uzavřu smlouvu a během jejího trvání platím nájem a případný servis. Po uplynutí smluvního pronájmu auto vracím a bez jakéhokoliv doplatku si mohu vybrat jiné. Je to tak správně? 
Na která vozidla je možné uzavřít smlouvu o operativním leasingu pro nepodnikající osoby? 
Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem fyzická osoba nepodnikající (např. zaměstnanec)? 
Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem podnikatel? 
Jaké podklady Vám naše společnost musí doložit pro schválení? 
Může smlouvu uzavřít i cizí státní příslušník?
Jaký je rozdíl mezi nabídkou Operativního Leasingu a Full Service Leasingu? 
Dostanu k vozidlu i „velký“ technický průkaz? 
Jaká je dostupnost vozidel? 
Mohu vyměnit pronajaté vozidlo za jiné v průběhu smlouvy?
Komu mohu vozidlo zapůjčit k řízení? 
Registrační značka je určena sídlem leasingové společnosti nebo adresou zákazníka? 
Na jak dlouhou dobu lze uzavřít leasingovou smlouvu? 
Musím každý rok najet přesně stanovený počet kilometrů? 
Co dělat, pokud v průběhu leasingu zjistím, že jsem zvolil nesprávný celkový nájezd km?
Jakým způsobem jsou vyúčtovány přejeté / nedojeté km u Operativního Leasingu nebo Full Servis Leasingu? 
Mohu s vozidlem jezdit do zahraničí? 
Je nějak omezena horní hranice smluvního nájezdu kilometrů?
Kde mohu rychle zjistit technické informace o vozidle nebo podmínky leasingové smlouvy? 
Jak mám postupovat při ztrátě dokladů nebo registrační značky (RZ) k vozidlu? 
Jak mám postupovat v případě ztráty tankovací karty? 
Co mám dělat, pokud zapomenu PIN k tankovací kartě? 
Mohu k vozidlu využívat více tankovacích karet? 
Mohu si na vozidlo nalepit reklamu?

Finance 
Pokud k převzetí vozu dojde v průběhu měsíce, nebo jeho koncem, pak budu platit veškeré poplatky za celý měsíc? 
Kdy zaplatím první a kdy další splátky? 
Jsem OSVČ – dostanu každý měsíc fakturu, na které bude cena včetně DPH? 
Jaký je postup v případě spáchání dopravního přestupku?
Zvažuji využít nabídky operativního leasingu bez služeb. Budu platit ještě něco nad rámec sjednané splátky a pohonných hmot? 


Servis 
Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?
Jak mám postupovat při první výměně pneumatik?
Co mám dělat v případě defektu?
Jaké jsou intervaly servisních prohlídek a kolik stojí?
Je k dispozici náhradní vůz v době běžné servisní prohlídky?
Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?
Co mám dělat, když potřebuji opravit vozidlo v zahraničí?
Jak mohu využít náhradní vozidlo?


Pojištění
Co mám dělat v případě pojistné události?
Co mám dělat v případě, že chci provést devinkulaci pojistného plnění?
Mohu čerpat bonusy na pojištění, které mám jako řidič z minulosti? 
Jaký je rozdíl, pokud mám v rámci havarijního pojištění navíc sjednán GAP? 
Jak mám vyřešit poškození čelního skla?
Jaká je spoluúčast na pojištění?
Jaká je územní platnost pojištění? Jsou nějaké výjimky?
Co se stane, pokud bude vozidlo odcizeno?
Jak bude postupováno v případě totální škody, když bude vina na účastníkovi operativního leasingu? Dostanu opět nový vůz za nezměněných podmínek?
V případě nehody v zahraničí po mně policie vyžaduje podpis dokumentu, kterému nerozumím, co mám dělat? 
Kde najdu aktuální znění Všeobecných a doplňkových smluvních podmínek?

Asistence 
Jak funguje asistenční služba ALD Asistence?
Kdy mám nárok na náhradní vozidlo z asistenční služby?

Ukončení smlouvy 
Kam mám vůz po ukončení smlouvy vrátit?
Vracím s vozidlem také druhou sadu pneumatik? 
Je možné smlouvu ukončit před termínem smluvního ukončení smlouvy? 
Jak je posuzován stav vozu při vrácení? Jaké opotřebení je přípustné? 
Jak probíhá ukončení leasingové smlouvy?
Jaký je další osud vozů po ukončení leasingu?

 

 

Odpovědi na nejčastější otázky


Podmínky leasingové smlouvy

Mohu si pronajmout více vozidel?
Ano, množství smluv uzavřených osobou nepodnikající, podnikatelem nebo společností není omezeno, záleží zejména na Vaší bonitě, kterou posuzujeme před uzavřením smlouvy.

Využiji Vaši nabídku, vyberu si vůz podle svých představ, uzavřu smlouvu a během jejího trvání platím nájem a případný servis. Po uplynutí smluvního pronájmu auto vracím a bez jakéhokoliv doplatku si mohu vybrat jiné. Je to tak správně?
Ano, částečně. Tento postup se týká uzavřených kalkulací, kde nedochází k dodatečné fakturaci. V průběhu smlouvy, hradíte ve splátce všechny sjednané služby, což může být i pneuservis, asistenční služba, čerpání pohonných hmot. U otevřené kalkulace hradíte zálohy na služby, které jsou Vám dodatečně fakturovány. Při vrácení vozidla je zohledněn stav vozidla a jeho nadměrné opotřebení, které je vyúčtováno dle skutečného stavu. Zohledníme také přejeté či nedojeté kilometry dle stavu tachometru při vrácení. Proces pořízení nového vozidla není předchozí smlouvou nijak ovlivněn.

Na která vozidla je možné uzavřít smlouvu o operativním leasingu pro nepodnikající osoby?
Smlouvu je možné uzavřít na jakýkoliv osobní a užitkový automobil libovolné značky a modelu do celkové hmotnosti 3,5t.

Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem fyzická osoba nepodnikající (např. zaměstnanec)?
Budeme od Vás potřebovat kopii dvou platných dokladů totožnosti a vyplněný a podepsaný dotazník (v případě zájmu o smlouvu jej včas obdržíte). V případě nejasností a pro vozidla s pořizovací cenou nad 400.000,- Kč vč. DPH dále požadujeme kopii výpisu z bankovního účtu.

Jaké podklady pro schválení musím doložit, když jsem podnikatel?
Budeme od Vás potřebovat kopii dvou dokladů totožnosti, dokladu o živnostenském oprávnění - případně kopii jiného dokladu, prokazujícího výkon činnosti, která je hlavním zdrojem Vašich příjmů. Dále kopii osvědčení o registraci k daním a kopii potvrzeného odevzdaného (FU) Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 31. 12. běžného a minulého zdaňovacího období. V případě, že je obchod uzavírán ve druhé polovině roku, požadujeme kopii výkazu o příjmech a výdajích k 30. 6. běžného období.

Jaké podklady Vám naše společnost musí doložit pro schválení?
Budeme od Vás potřebovat ekonomické výsledky zahrnující: Výkaz zisků a ztrát a rozvahu k 31. 12. (popřípadě k rozvahovému dni, pokud hospodářský rok neodpovídá kalendářnímu roku) běžného a minulého období. Dále kopii výpisu z OR, ne starší 6-ti měsíců a kopii osvědčení o registraci k daním. Dle objemu financování můžeme požadovat další podklady nebo ručitele.

Může smlouvu uzavřít i cizí státní příslušník?
Ano může. Nad rámec podkladů, které požadujeme po tuzemských osobách, dodává cizí státní příslušník ještě kopii dokladu o povolení k pobytu.

Jaký je rozdíl mezi nabídkou Operativního Leasingu a Full Service Leasingu?
Produkt Operativní Leasing mimo pojištění nezahrnuje služby servisu, pneuservisu, asistence, tankování, náhradního vozidla, apod. Tyto služby si musí zajistit a hradit klient sám. U Full Service Leasingu jsou tyto služby již zahrnuty v měsíčním nájmu (dle zvoleného rozsahu) a zákazník nemá již žádné další náklady spojené s provozem vozidla (mimo PHM, provozních kapalin, poškození nad rámec pojistných událostí a případné spoluúčasti při pojistné události). Také je možné uzavření takzvané otevřené kalkulace, kde hradíte v rámci měsíčního paušálu zálohy na sjednané služby. Skutečné čerpání služeb je Vám fakturováno dodatečně ve zvoleném intervalu.

Dostanu k vozidlu i „velký“ technický průkaz?
Při převzetí vozidla dostanete balíček dokumentů tzv. Driver set, jehož součástí je také kopie „velkého“ technického průkazu. Pro zajištění STK Vám v předstihu originál „velkého“ technického průkazu zašleme.

Jaká je dostupnost vozidel?
Pokud se jedná o nové vozidlo zadávané do výroby, závisí doba dodání na podmínkách jednotlivých dodavatelů, průměrná doba dodání jsou 3 měsíce. V případě skladového vozidla je reálné dodání do 14-ti dnů.

Mohu vyměnit pronajaté vozidlo za jiné v průběhu smlouvy?
V případě, že chcete vyměnit stávající vozidlo za jiné, je nejprve třeba předčasně ukončit stávající smlouvu. Proces předčasného ukončení zahrnuje, mimo jiné, také finanční vyrovnání. Následně si vyberete nové vozidlo, na které podepíšeme novou smlouvu.

Komu mohu vozidlo zapůjčit k řízení?
Vozidlo může řídit kromě nájemce jakýkoliv zaměstnanec leasingového nájemce nebo jeho osoba blízká. Osoba blízká je definována § 22 občanského zákoníku. Osoba, která neodpovídá výše uvedenému, smí řídit vozidlo pouze na základě písemného souhlasu, uděleného společností ALD Automotive s.r.o.

Registrační značka je určena sídlem leasingové společnosti nebo adresou zákazníka?
Vozy budou mít registrační značku podle sídla leasingové společnosti, která je provozovatelem. V případě, že bude provozovatelem klient, bude značka podle regionu, kde dojde k přihlášení. V případě dodání individuální registrační značky je jejím vlastníkem ALD Automotive s.r.o. Náklady na vydání individuální značky hradí nájemce.

Na jak dlouhou dobu lze uzavřít leasingovou smlouvu?
Vzhledem k tomu, že během prvního roku dochází k největšímu poklesu zůstatkové hodnoty vozu, doporučujeme uzavření leasingové smlouvy na dobu od 24 měsíců. Maximální doba není zákonem stanovena, financování lze uzavřít až na 60 měsíců. Nejčastěji využívaná doba leasingové smlouvy je 48 měsíců, která vychází nejvýhodněji z pohledu celkových nákladů vozidla a také v tomto intervalu dochází nejčastěji k obměnám modelových řad u výrobců.

Musím každý rok najet přesně stanovený počet kilometrů?
Rozhodující je pro nás stav tachometru při vrácení vozidla. Doporučujeme hlídat průběžný nájezd, aby na konci leasingové smlouvy nedošlo k velkému rozdílu oproti sjednanému nájezdu. Pokud je již v průběhu leasingové smlouvy zřejmé, že konečný stav tachometru bude výrazně nižší / vyšší oproti předpokladu, doporučujeme Vám včas provést změnu parametrů leasingové smlouvy, tzv. rekalkulaci.

Co dělat, pokud v průběhu leasingu zjistím, že jsem zvolil nesprávný celkový nájezd km?
Můžete zaslat žádost o změnu parametrů délky leasingu nebo výše celkového nájezdu km na email rekalkulace@aldautomotive.com. V žádosti je třeba uvést název společnosti / jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, aktuální stav tachometru ke dni žádosti a požadavek na změnu (tj. požadované celkové trvání smlouvy a požadovaný celkový nájezd).

Jakým způsobem jsou vyúčtovány přejeté / nedojeté km u Operativního Leasingu nebo Full Servis Leasingu?
Pakliže je překročen v leasingové smlouvě sjednaný nájezd o více než 1%, je poplatek za překročení dopočítán jednoduchým vzorcem: Počet km nad/pod sjednaný nájezd se násobí koeficientem uvedeným v leasingové smlouvě. Např. sjednaný nájezd je 50 000 km, skutečný nájezd 60 000 km, cena za nadlimitní km 1,50 Kč bez DPH. Rozdíl mezi smluvním limitem a skutečností je 10 000 x 1,50 Kč = 15 000 Kč bez DPH. Tato částka je při ukončení leasingové smlouvy klientům vyfakturována. V případě, že skutečný nájezd je nižší než smluvní nájezd, je částka dobropisována. Maximální výše pro nedojeté km je však 10 000 km.

Mohu s vozidlem jezdit do zahraničí?
Ano. Pokud je provozovatelem vozidla společnost ALD Automotive s.r.o., je nutné, aby každý, kdo bude vozidlo v zahraničí řídit, měl vystavené potvrzení o užívání vozidla (pokud je nájemce zároveň řidičem), případně zplnomocnění od společnosti, která je nájemcem vozidla (v tomto případě je potvrzení vystavováno na společnost nájemce a předáváno s vozidlem v DriverSetu). Pro vystavení potvrzení, v případě jeho ztráty kontaktujte ALD Automotive s.r.o. na telefonním čísle 955 525 000 nebo emailem infocz@aldautomotive.com. V případě, že je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu přímo klient, není nutné potvrzení o užívání vozidla vystavovat.

Je nějak omezena horní hranice smluvního nájezdu kilometrů?
Smlouvy dokážeme připravit na míru. U osobních vozidel standardně připravujeme leasingové smlouvy do maximálního nájezdu 200.000 km.

Kde mohu rychle zjistit technické informace o vozidle nebo podmínky leasingové smlouvy?
K tomuto účelu jsme pro Vás připravili aplikaci ALD SmartCar, kterou lze využít na mobilní platformě iOS nebo Android. Pro využívání aplikace je nutná nejdříve registrace uživatele na fleetmonitor.cz, kde vyplníte k užívanému vozidlu své kontaktní údaje. Požádejte emailem fleetmonitor@aldautomotive.com konzultanta, který provede spárování vozidla s aplikací. V aplikaci ALD SmartCar naleznete podmínky leasingové smlouvy, technické informace o vozidle, online informace o dostupných servisech, rychlou pomoc v případě poruchy či nehody nebo si můžete objednat termín vrácení vozidla.

Jak mám postupovat při ztrátě dokladů nebo registrační značky (RZ) k vozidlu?
Ztrátu dokladu nebo registrační značky nahlaste na Policii ČR a e-mailem infocz@aldautomotive.com, nezapomeňte uvést RZ vozidla a číslo smlouvy. Osvědčení o registraci vozidla, doklad o sjednání povinného ručení (zelenou kartu) a oprávnění k užívání vozidla Vám zašleme do 5 pracovních dní. Kopii policejního protokolu včetně registrační značky (pokud byla tracena/odcizena pouze jedna) doručte na adresu ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10. Nové RZ Vám zajistíme do 5 pracovních dní včetně souvisejících dokladů. Pozor, po tuto dobu je vozidlo nezpůsobilé provozu. V případě ztráty klíčků od vozidla nebo servisní knížky se můžete obrátit přímo na servisního partnera. Při ztracení dálniční známky můžete novou zakoupit prostřednictvím ALD Automotive s.r.o. a následně Vám bude náklad přeúčtován. Nový kupon si můžete případně zajistit sami. Pokud Vám byl odcizen pouze kontrolní kupon, není nutné kupovat novou dálniční známku. Odcizení nahlaste na Policii ČR a protokol o odcizení vozte po dobu platnosti kuponu ve vozidle.

Jak mám postupovat v případě ztráty tankovací karty?
Ztrátu nahlaste bezprostředně do společnosti ALD Automotive s.r.o. na telefonním čísle 955 525 000 (volba 2) nebo na technicky.servis@aldautomotive.com. Nezapomeňte uvést číslo tankovací karty a RZ vozidla.

Co mám dělat, pokud zapomenu PIN k tankovací kartě?
Při zablokování karty chybně zadaným PINem se karta blokuje 24 hodin, poté se automaticky odblokuje. Při ztrátě karty nebo PINu kontaktujte ALD Automotive s.r.o. na telefonním čísle 955 525 000 (volba 2) nebo e-mailem technicky.servis@aldautomotive.com. Nezapomeňte uvést číslo tankovací karty, RZ vozidla a číslo smlouvy. Dle typu karty Vám bude vystavena nová nebo Vám bude dodán nový PIN.

Mohu k vozidlu využívat více tankovacích karet?
Ano, můžete si vybrat z poskytovatelů: Benzina, CCS, OMV a Shell.

Mohu si na vozidlo nalepit reklamu?
Ano, před vrácením vozidla však musí být polepy odstraněny. Pokud polepením vozidla dojde ke změně jeho barvy, musí být provedena změna zápisem do registru vozidel. Veškeré náklady na polepení, odstranění polepů nebo zápis do registru vozidel hradí klient.

 

Finance


Pokud k převzetí vozu dojde v průběhu měsíce, nebo jeho koncem, pak budu platit veškeré poplatky za celý měsíc?
Převzetí vozu v průběhu prvního měsíce je spojeno s první fakturou v poměrné části splátky, takže se nemusíte obávat, že budete něco platit navíc. Poslední faktura bude vystavena za celý měsíc, a pokud vracíte vůz v průběhu měsíce, nikoliv k poslednímu dni v měsíci, bude Vám alikvótní rozdíl v nájemném posledního měsíce dobropisován.

Kdy zaplatím první a kdy další splátky?
První poměrnou fakturu obdržíte zhruba do týdne od převzetí vozu na adresu bydliště / sídla společnosti (pokud není ve smluvní dokumentaci uvedená adresa jiná). Další faktury za pronájem se vystavují vždy k 1. dni v měsíci a mají splatnost 18 dní. Pokud máte v nájmu více vozidel, nasčítají se na jednu fakturu, kde jsou vozidla přehledně rozdělena a seřazena podle čísel leasingových smluv. Není pro nás však problém vozidla rozdělit na více faktur podle vašich požadavků. Poslední faktura bude vystavena za celý měsíc, a pokud vracíte vůz v průběhu měsíce, nikoliv k poslednímu dni v měsíci, bude Vám alikvótní rozdíl v nájemném posledního měsíce dobropisován.

Jsem OSVČ – dostanu každý měsíc fakturu, na které bude cena včetně DPH?
Ano, obdržíte fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu.

Jaký je postup v případě spáchání dopravního přestupku?
Pokutu za přestupek uhradíme a následně celou výši pokuty přefakturujeme nájemci. Administrativní poplatek za zpracování činí 150,- Kč.

Zvažuji využít nabídky operativního leasingu bez služeb. Budu platit ještě něco nad rámec sjednané splátky a pohonných hmot?
Ano, v případě operativního leasingu bez služeb hradíte náklady na veškerý provoz vozidla sám / sama.

 

Servis


Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?
Seznam preferované sítě servisů a pneuservisů je uveden v dokumentech, které obdržíte při předání vozidla. Aktuální servisní síť naleznete také online: https://zakaznici.aldautomotive.cz/servis/desktop.aspx

Jak mám postupovat při první výměně pneumatik?
Nejdříve se objednejte do smluvního servisu, který si vyberete z online seznamu https://zakaznici.aldautomotive.cz/servis/desktop.aspx. Doporučujeme objednání v předstihu nejméně 7 dní. Obzvláště v počátku sezóny přezouvání mohou být kapacity pneuservisu plné. Nahlaste RZ vozidla (při další obměně číslo skladištního listu) a servis informujte, že majitelem vozidla je ALD Automotive s.r.o. Po přistavení vozidla se prokažte servisní kartou ALD, kterou jste obdrželi při převzetí vozidla v DriverSetu. Po výměně pneumatik obdržíte skladištní list, který si pečlivě uschovejte a použijte při další výměně.

Co mám dělat v případě defektu?
Pokud je Vaše vozidlo pojízdné, vyhledejte dle DriverSetu nebo online seznamu https://zakaznici.aldautomotive.cz/servis/desktop.aspx nejbližší servis či pneuservis a prokažte se servisní kartou, kterou naleznete v Driversetu. Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné, a máte sjednanou asistenční službu ALD Asistence, kontaktujte linku 848 455 555. V případě defektu, který nelze odstranit na počkání, můžete čerpat náhradní vozidlo zdarma po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Pokud asistenční službu sjednanou nemáte, můžete využít základní asistenci, která je součástí havarijního pojištění. Kontakt naleznete na zelené kartě. V tomto případě nárok na náhradní vozidlo nemáte.

Jaké jsou intervaly servisních prohlídek a kolik stojí?
Servisní interval každého vozu je stanoven výrobcem, nikoliv leasingovou společností. Servisní průběh je popsán v dokumentaci k vozidlu. Servisní prohlídku můžete provést ve smluvním servisu dané značky. Doporučujeme Vám objednání v dostatečném předstihu, aby nedošlo ke ztrátě záruky na vozidlo. Kontakt na servisy je uveden online na stránce: https://zakaznici.aldautomotive.cz/servis/desktop.aspx. Ve variantě Full Servis Leasingu jsou tyto prohlídky již zahrnuty. Ve variantě operativního leasingu bez služeb tento náklad klient hradí sám.

Je k dispozici náhradní vůz v době běžné servisní prohlídky?
Pro případ běžné servisní prohlídky Vám můžeme zahrnout službu náhradní vůz do kalkulace. Můžete si zvolit libovolný počet dní, které můžete následně čerpat každý rok. Pokud náhradní vozidlo není součástí splátky, náklad Vám bude fakturován.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?
Ano, na základě požadavku klienta ALD Automotive s.r.o. odsouhlasí montáž ve smluvním servisu a následně provede zápis do technického průkazu. Na základě odsouhlasené faktury od dodavatele je tažné zařízení přidáno jako technické zhodnocení vozidla a smlouva je rekalkulována (přepočítána) na nové podmínky.

Co mám dělat, když potřebuji opravit vozidlo v zahraničí?
I s touto možností je u produktu počítáno. Můžete si sjednat tzv. Asistenční službu. ALD Asistence má platnost po celé Evropě. Vždy je v případě nehody či poruchy nutné volat číslo v mezinárodním formátu +420 848 455 555. Tato asistenční služba za Vás nehodu vyřeší a poskytne Vám náhradní vozidlo, dopravu domů nebo ubytování na nezbytnou dobu, v případě, že oprava nezabere několik dní. Konkrétní řešení je individuální k dané situaci. Plný rozsah podmínek asistence je uveden v DriverSetu, který je součástí každého vozidla.

Jak mohu využít náhradní vozidlo?
Existují 3 způsoby jak čerpat náhradní vozidlo. První je z asistence, zde nárok na náhradní vozidlo vzniká v případě nepojízdnosti vozidla, a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat ALD Asistenci 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Další možností je sjednání služby náhradního vozidla samostatně. Toto lze čerpat v případě přistavení vozidla do servisu na prohlídku či opravu. Zde si můžete určit počet dní čerpání v roce, případně lze tuto službu nastavit jako otevřenou s dodatečnou fakturací dle skutečného čerpání. Dále lze čerpat náhradní vozidlo z pojištění v případě nehody, pokud nejste viníkem, vyřizujeme úhradu zápůjčního vozidla s pojišťovnou viníka. Zde můžete čerpat vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady na PHM nejsou v ceně náhradních vozidel zahrnuty.

 

Pojištění


Co mám dělat v případě pojistné události?
Pojištění může být součástí poskytované služby. V případě havárie volejte vždy Policii ČR, podle rozsahu poškození (pojízdnosti) asistenční službu a následně ALD Automotive s.r.o. online http://pojisteni.aldautomotive.cz, emailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 (volba 1), která za Vás pojistnou událost vyřídí. Protože je pojistná smlouva uzavřená mezi pojišťovnou a společností ALD Automotive s.r.o. neobracejte se v tomto případě na pojišťovnu přímo.

Co mám dělat v případě, že chci provést devinkulaci pojistného plnění?
Co nejdříve zašlete emailem na pojisteni@aldautomotive.com následující údaje: Identifikaci vozidla (číslo smlouvy nebo registrační značku nebo VIN), název pojišťovny, u které je havarijní pojištění sjednáno, číslo pojistné události a datum pojistné události. Devinkulace bude vystavena obratem po obdržení požadavku.

Mohu čerpat bonusy na pojištění, které mám jako řidič z minulosti?
Vozidla jsou pojištěna hromadnou pojistkou společnosti ALD Automotive, kde individuální bonusy na havarijním pojištění nelze zohlednit. Využíváme však služeb pojišťovacího makléře, se kterým společně vyjednáváme u pojišťoven co nejvýhodnější podmínky na pojistném trhu.

Jaký je rozdíl, pokud mám v rámci havarijního pojištění navíc sjednán GAP?
Jedná se o rozšíření havarijního pojištění, kdy v případě totální škody nebo odcizení plní pojišťovna do výše účetní hodnoty vozidla. V takovém případě po ukončení škodní události hradíte pouze spoluúčast. Stejně, jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Jak mám vyřešit poškození čelního skla?
V případě poškození čelního, nebo obvodových skel vozu je nutné událost nahlásit ALD Automotive s.r.o. prostřednictvím http://pojisteni.aldautomotive.cz, e-mailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 (volba 1). V rámci pojištění bude oprava provedena naší smluvní společností ACG.

Jaká je spoluúčast na pojištění?
Výše spoluúčasti na pojištění je uvedena v leasingové smlouvě. Pokud se nejedná o zvýhodněný konkrétní vůz, lze si výši spoluúčasti upravit. Obecně platí, že čím je spoluúčast nižší, tím vyšší je cena pojistky.

Jaká je územní platnost pojištění? Jsou nějaké výjimky?
Pojištění se standardně vztahuje na státy EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Mimo území EU bohužel neplatí a je potřeba se dopojistit.

Co se stane, pokud bude vozidlo odcizeno?
Nejdříve nahlaste odcizení na Policii ČR a následně ALD Automotive s.r.o. Nájemné hradíte do doby, kdy bude vydáno usnesení o ukončení pátrání od Policie ČR. Policie ČR vydává usnesení zpravidla po jednom měsíci. Po vydání usnesení o ukončení pátrání dojde k vyrovnání a splátky uhrazené po datu odcizení a do vydání usnesené Vám budou vráceny zpět. Pokud máte v rámci pojištění sjednáno pojištění na účetní hodnotu vozidla (GAP), budete hradit pouze spoluúčast. V případě standardního pojištění bez GAP, pojišťovna vyplatí pojistné plnění dle tržní hodnoty vozidla platnou pro aktuální období v době odcizení. Pokud je tržní hodnota nižší než účetní, pak hradíte rozdíl. Např.: Vozidlo je pojištěno na 300 000,- Kč a pojišťovna vyplatí tržní hodnotu 250 000,-. Vzniklý rozdíl v tomto případě činí 50 000,- Kč.

Jak bude postupováno v případě totální škody, když bude vina na účastníkovi operativního leasingu? Dostanu opět nový vůz za nezměněných podmínek?
Vůz je pojištěn, takže standardně náklady hradí pojišťovna, podle platných pravidel. Vy uhradíte sjednanou spoluúčast. Stejně, jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek. Nový vůz lze objednat ještě před uzavřením pojistné události. Podmínky financování nelze předem garantovat, protože vychází z mnoha proměnných hodnot. Nastavíme Vám však kalkulaci na míru s parametry, které Vám budou vyhovovat.

V případě nehody v zahraničí po mně policie vyžaduje podpis dokumentu, kterému nerozumím, co mám dělat?
Protokol podepsat můžete, ke svému podpisu ale připojte větu v českém jazyce, že uvedenému dokumentu nerozumíte a bez jeho českého překladu se k němu nemůžete vyjádřit. V budoucnu tak bude možné další jednání.

Kde najdu aktuální znění Všeobecných a doplňkových smluvních podmínek?
Všeobecné a doplňkové smluvní podmínky v tištěné podobě obdržíte při podpisu smlouvy. Více o pojištění naleznete zde: http://www.aldautomotive.cz/sluzby/pojisteni-a-rizeni-rizik.

 

Asistence


Jak funguje asistenční služba ALD Asistence?
Jedná se o asistenční službu, která je klientům k dispozici jak na cestách po České republice, tak v zahraničí. Jejím úkolem je poskytnout administrativní informace, a poskytnout komplexní servis v oblasti pojištění právní ochrany. Může jít například o tlumočení v případě běžné silniční kontroly v zahraničí, ztrátě či zcizení dokladů, nebo zajištění náhradního vozu a servisu při autonehodě nebo poruše.

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo z asistenční služby?
Nárok na náhradní vozidlo z asistence Vám vzniká v případě nepojízdnosti vozidla, a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat ALD Asistenci 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Určitě nedoporučujeme využít služeb asistenčního vozidla, které k nehodě přijede bez Vašeho objednání. Nejedná se o smluvního partnera ALD Automotive s.r.o. a náklady, které mohou být několikanásobně vyšší, by Vám byly přeúčtovány.

 

Ukončení smlouvy


Kam mám vůz po ukončení smlouvy vrátit?
Pokud není domluveno jinak, vůz se předává v sídle ALD Automotive s.r.o. na adrese U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10 po předchozím potvrzení termínu. Termín je možné objednat e-mailem infocz@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 nebo prostřednictvím mobilní aplikace ALD Smart Car. Za poplatek je možné domluvit vyzvednutí vozidla na libovolném místě v ČR, pro využití této služby nás můžete kontaktovat emailem vracenivozu@aldautomotive.com.

Vracím s vozidlem také druhou sadu pneumatik?
Ano, s vozidlem vracíte i druhou sadu pneumatik. V případě, že z důvodu „ojetí“ pneumatik došlo pneuservisem k jejich likvidaci, oznámíte tuto skutečnost s názvem pneuservisu technikovi při vrácení vozidla.

Je možné smlouvu ukončit před termínem smluvního ukončení smlouvy?
Ano, předčasné ukončení smlouvy je možné, připravíme Vám návrh finančního vyrovnání k datu předčasného ukončení. V takovém případě je třeba zaslat žádost o ukončení smlouvy na ukonceni@aldautomotive.com. Žádost by měla obsahovat název společnosti nebo jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, datum požadovaného ukončení a předpokládaný stav tachometru k datu předčasného ukončení. Předčasné ukončení smlouvy je možné vždy pouze k poslednímu dni v měsíci. Klient by měl žádost zaslat nejpozději k 15. dni měsíce, ke kterému by smlouva měla být předčasně ukončena. V případě zaslání žádosti později bude smlouva ukončena až k poslednímu dni následujícího měsíce. Do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o předčasném ukončení je odeslán návrh, specifikující podmínky, za jakých je možné smlouvu ukončit.

Jak je posuzován stav vozu při vrácení? Jaké opotřebení je přípustné?
Vozidla jsou hodnocena dle kodexu v příručce běžného opotřebení, který je součástí každého Driver Setu spolu s ostatní dokumentací k vozu (je součástí každého předaného vozidla). Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost SGS Czech Republic, s.r.o., která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozidla, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod.

Jak probíhá ukončení leasingové smlouvy?
Zhruba 4 měsíce před ukončením smlouvy obdržíte dopis s instrukcemi jak při ukončení smlouvy pokračovat. Můžete si zvolit, zda vozidlo vrátíte nebo prodloužíte. Konkrétní možnosti volby se mohou lišit typem produktu. Před vrácením vozidla si domluvíte konkrétní termín přistavení vozidla do sídla ALD Automotive s.r.o. na adrese U Stavoservisu 527/1, Praha 10 e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 nebo prostřednictvím mobilní aplikace ALD Smart Car. Následně obdržíte protokol o převzetí vozidla, na základě kterého se případně provádí závěrečné finanční vyrovnání, zahrnující i nadměrné opotřebení a přejeté či nedojeté kilometry oproti smluvenému nájezdu. Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost SGS Czech Republic, s.r.o., která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozidla, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod.

Jaký je další osud vozů po ukončení leasingu?
Vozy, se standardně nabízejí k dalšímu prodeji prostřednictvím Centra ojetých vozů ALD Automotive s.r.o. Jedná se o vozy s jistým původem a servisní historií, což z nich činí i jednu z nejbezpečnějších nabídek ojetých vozů na našem trhu.