Naše identita

ald-obrazek-nase-identita-cz


Náš kodex chování a etické principy 

Ve spolupráci s bankou Société Générale usiluje společnost ALD v posledních letech o posílení kultury založené na firemních hodnotách, etice a kodexu chování. 

Cílem společnosti ALD je zajistit, že zaměstnanci dodržují firemní kodex chování a ve své každodenní činnosti jednají integrálním způsobem.

Kodex chování podporuje respekt k lidským právům a životnímu prostředí, prevenci konfliktu zájmů a korupce, boj proti praní peněz a financování terorismu, úctu k tržní integritě, ochranu dat, správné jednání v oblasti darů a pozvánek a zodpovědné využívání zdrojů.

tlacitko-kodex-cg

Kromě dodržování francouzských zákonů navrhla společnost ALD protikorupční kodex, jenž je součástí francouzských interních předpisů ALD.

tlacitko-kodex-ald

tlacitko-whistleblowing