Naše identita

ald-obrazek-nase-identita-cz

Náš kodex chování a etické principy 

Ve spolupráci s bankou Société Générale usiluje společnost ALD v posledních letech o posílení kultury založené na firemních hodnotách, etice a kodexu chování. 

Cílem společnosti ALD je zajistit, že zaměstnanci dodržují firemní kodex chování a ve své každodenní činnosti jednají integrálním způsobem.

Kodex chování podporuje respekt k lidským právům a životnímu prostředí, prevenci konfliktu zájmů a korupce, boj proti praní peněz a financování terorismu, úctu k tržní integritě, ochranu dat, správné jednání v oblasti darů a pozvánek a zodpovědné využívání zdrojů.

Kodex chování Société Générale

Kromě dodržování francouzských zákonů navrhla společnost ALD protikorupční kodex, jenž je součástí francouzských interních předpisů ALD.

Kodex ALD pro boj s korupcí a zneužíváním vlivu

Whistleblowing: https://report.whistleb.com/en/societegenerale

Zavolejte nám
+420 955 525 000