MyALD Portál - chytrý komunikační nástroj

MyALD Portál (Fleet Monitor) je on-line reportingový nástroj společnosti ALD Automotive s.r.o., díky kterému získáte detailní přehled o sjednaných službách a o nákladech na provoz Vašeho vozového parku i jednotlivých vozidel. Pomocí myALD Portálu můžete pravidelně získávat podrobná data pro následné analýzy či exporty datových vět ve standardních formátech.

Hlavní výhody myALD Portál:

  • Rychlý a přehledný přístup k informacím o vozovém parku klienta v České  republice a na Slovensku
  • Dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu z jakéhokoliv počítače
  • Vícejazyčná verze programu (čeština, slovenština, angličtina)
  • Více než 50 standardizovaných reportů o vozovém parku či vybraném vozidle
  • Reporty ve formátu XLS, PDF nebo CSV

Přístup na internetové adrese: www.myald.cz

MyALD_HP_EN-2
 

MyALD Portal Vám poskytuje potřebná data o vozidlech, uzavřených službách, o sjednaných pojištěních a informace o provozních nákladech na každé vozidlo v průběhu trvání nájemní smlouvy. Správce vozového parku má možnost vytvářet nové uživatelské účty v rámci své společnosti. Tím si sám řídí, kdo bude informace o vozovém parku moci využívat a jaké informace budou uživateli přístupné.

Přehledy nájezdů jednotlivých vozidel a přehled doporučených změn smluvních nájezdů.
Přehled pojištění a všech pojistných událostí na vozidle. Detailní přehledy tankování za všechny tankovací společnosti včetně exportu datových vět ve formátu CCS. Přehledy faktur nájemného a faktur za vyúčtování služeb. 
Možnost stažení tiskové podoby každé faktury či export datových vět zvolených faktur ve formátu ALD. 

  • Přehledy nájezdů jednotlivých vozidel a přehled doporučených změn smluvních nájezdů.
  • Přehled pojištění a všech pojistných událostí na vozidle. Detailní přehledy tankování za všechny tankovací společnosti včetně exportu datových vět ve formátu CCS. Přehledy faktur nájemného a faktur za vyúčtování služeb. 
  • Možnost stažení tiskové podoby každé faktury či export datových vět zvolených faktur ve formátu ALD. 

Manuál k aplikaci myALDPortál

Zavolejte nám
+420 955 525 000