Asistenční služby

Asistenční služby ALD vám zajistí mobilitu v každé situaci.

Ve spolupráci se smluvní specializovanou asistenční společností nabízíme svým klientům různé programy asistenčních služeb ALD s rozsahem pro celé území Evropy. Naše programy zabezpečují kompletní bezplatnou asistenci v případě poruchy či nehody vozidla a také zapůjčení náhradního vozu zdarma (na dobu až 10 dní, podle sjednané varianty). Služby obvykle poskytujeme pro osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny, jejich přesný obsah je definován smlouvou.

ald-asistencni-sluzby-1

Základní podmínkou pro bezplatné čerpání asistenčních služeb ALD je jejich objednání přes nonstop dispečink ALD Assistance: +420 848 455 555 (alternativní telefonní číslo pro volání z ciziny +420 261 104 517) nebo pomocí aplikace myALD Driver.


Ve snaze zajistit pomoc uživatelům vozidel ALD i v případě, kdy nemají sjednanou výše uvedenou službu, je dispečink ALD připraven poskytnout základní rozsah nouzové asistence. Přímé náklady takového zásahu a dalších s tím spjatých služeb (například poskytnutí náhradního vozidla) jsou následně zákazníkům přefakturovány.

Nezapomeňte, že po absolvovaném asistenčním zásahu při nehodě je třeba neprodleně nahlásit pojistnou událost pojistnému oddělení ALD (pokud je Vaše pojištění sjednáno ve smlouvě s ALD). Pro nahlášení využijte on-line formulář Hlášení pojistné události nebo mobilní aplikaci myALD Driver.


ald-asistencni-sluzby-titul-200 Více informací o asistenční službě ALD získáte v přiložené brožuře.

 


Jak postupovat v případě nehody?