Pojištění

Součástí vybraných finančních produktů ALD Automotive je také komplexní pojištění vozidla, které zajistí Váš klid a bezpečí.

Jaké výhody to přináší?

 • Naše vozidla jsou pojištěna po celou dobu platnosti smlouvy, od chvíle předání k Vám do chvíle vrácení k nám.
 • Veškeré doklady k pojištění jsou obsaženy v tzv. Driver setu, který obdrží řidič při převzetí vozidla, a zároveň v mobilní aplikaci myALD Drive (zelená/bílá karta).
 • Nemusíte informovat svého pojistitele o přidání či odebrání vozidla z Vašeho vozového parku, ani žádat o žádné nové doklady o pojištění, neboť tyto úkoly za Vás provádíme my.
 • Pojištění Vám fakturujeme jednou měsíčně společně s platbami za pronájem vozového parku. Nehradíte žádné náklady navíc.
 • V případě nepojízdnosti vozu je Vám k dispozici asistenční služba ALD.

Jaká pojištění jsou součástí naší standardní nabídky? 

Havarijní pojištění vozidla
Pojištění je platné na geografickém území Evropy a lze ho standardně uzavřít pro spoluúčast na pojistných událostech ve výši:

 • 5 %, min. 5 000 Kč
 • 10 %, min. 10 000 Kč

Pojištění vozu dle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb. (tzv. „povinné ručení“)
Dokladem o uzavření tohoto pojištění je platná mezinárodní automobilová karta (tzv. „zelená/bílá karta“). Pojištění platí ve státech uvedených na zelené/bílé kartě. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je stanoveno zákonem, je povinné a kryje škody, které způsobíte na cestách třetím osobám při újmě na majetku anebo při újmě na zdraví.

Obě pojištění jsou u všech našich vozů součástí standardní kalkulace. 

ald-pojisteni-03-700

Jaká další doplňková pojištění nabízíme?

Svým klientům umožňujeme uzavřít další doplňková pojištění spjatá s havarijním pojištěním, a to například:

 • Pojištění skla/skel
  Pojištění se vztahuje na veškerá obvodová výhledová skla vozidla.

 • Připojištění náhradního vozidla 
  Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů na nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození pojištěného vozidla v přímé souvislosti s havárií vozidla.

 • Pojištění s likvidací GAP 
  Jedná se o nadstandardní produkt v případě totální škody nebo krádeže vozidla. Výpočet pojistného plnění není stanoven na obecnou cenu vozidla, ale na pořizovací cenu, případně účetní hodnotu vozidla určenou k poslednímu dni v měsíci, ve kterém došlo k pojistné události v závislosti na typu finanční služby.

Co dělat v případě problémů na cestách?

 • Pokud je vůz nepojízdný, kontaktujte ALD Asistenční službu na telefonu 848 455 555
 • Pojistnou událost můžete nahlásit třemi způsoby:

Další dokumenty ke stažení:


Jak postupovat v případě nehody?