Pojištění - komplexní nabídka pojistných produktů

Pojištění a řízení rizik

ALD Automotive zajišťuje komplexní nabídku pojistných produktů pro Váš klid a bezpečí.

I.Havarijní pojištění vozidla

Pojištění je platné na geografickém území Evropy vč. Turecka. Toto pojištění lze standardně uzavřít pro spoluúčasti na pojistných událostech ve výši:

  • 5%, min. 5 000,- Kč
  • 10%, min. 10 000,- Kč

 
II. Pojištění vozu dle  zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb.  (tzv. „povinné ručení“ ) Dokladem o uzavření tohoto pojištění je platná Mezinárodní automobilová karta (tzv. "zelená karta"). Pojištění platí ve státech uvedených na zelené kartě. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je stanoveno zákonem, je povinné a kryje škody, které způsobíte na cestách  třetím osobám při újmě na majetku a nebo při újmě na zdraví.

 Toto pojištění, včetně havarijní pojistky je u všech našich vozů součástí standardní kalkulace.

Další pojištění v nabídce (jedná se o doplňková pojištění uzavíraná spolu s havarijním pojištění):

I. Úrazové pojištění přepravovaných osob
Toto doplňkové pojištění havarijního pojištění kryje všechny osoby, a to včetně řidiče. Přepravované osoby (kromě řidiče) jsou také kryty pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

II. Pojištění skla/skel
Pojištění se vztahuje na veškerá obvodová výhledová skla vozidla.

III. Pojištění zavazadel
Pojištění je sjednáno pro případ ztráty, poškození nebo zničení zavazadel v důsledku pojistné události, kdy současně došlo ke škodě na vozidle, havárii, nebo odcizení, v souladu s podmínkami pojišťovny.
 
IV. Připojištění náhradního vozidla 
Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů na nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození pojištěného vozidla v přímé souvislosti s havárií vozidla. 

V. Pojištění s likvidací GAP 
Jedná se o nadstandardní  produkt  v případě totální škody, nebo krádeže vozidla.  Výpočet pojistného plnění není stanoven na obecnou cenu vozidla, ale na účetní hodnotu vozidla určenou k poslednímu dni v měsíci, ve kterém došlo k pojistné události.

 

On-line hlášení pojistné události    On-line hlášení pojistné události


Dokumenty ke stažení:

Allianz pojišťovna, a.s.

Allianz-IPID_Pojisteni-vozidel-Leasing

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Kooperativa IPID - Komplexní pojištění vozidla leasing

Pojištění právní ochrany pro vozidla společnosti ALD Automotive s.r.o. k pojistné smlouvě č. 2033095


Výhody pojištění u ALD Automotive

  • Nebudete už muset dokládat vašemu pojistiteli, zda jste přidali či odebrali vozidlo z Vašeho vozového parku, ani žádat o žádné nové doklady o pojištění. Vozidlo je pojištěno po celou dobu platnosti smlouvy, od chvíle předání do chvíle vrácení. Doklady o pojištění jsou obsaženy v tzv. driver setu, který obdrží řidič při převzetí vozidla.

  • Pojištění je hrazeno  v pravidelných měsíčních splátkách, takže pojištěný nemá žádné náklady navíc. Znamená to úsporu oproti ročním nebo půlročním platbám.

  • Jednoduché měsíční faktury zobrazují platby za pronájem a pojistné za Váš vozový park.

  • Stačí, když řidič kontaktuje ALD Automotive a naši specialisté se postarají jak o problémy spojené s nepojízdností vozidla, tak o vyřízení pojistných událostí.

  • Vaši zaměstnanci nemusí nic platit předem; ALD Automotive pokryje veškeré náklady včetně těch nejmenších výdajů.

Zavolejte nám
+420 955 525 000